OVERPEINZING VAN EEN LENTENACHT

Woordenaar betoverende dagen, bodemloze nachten, liefde, seizoenen 0 Comments

Wanneer de zon weer weet wat warmte is
en haar tranen de wereld koelen

Wanneer de dauw het gras doet stralen
en de mist het land bevolkt

Wanneer het pad me leidt naar dageraad
en de eerste vogels fluiten

Dan heeft de nacht weer pracht bewezen
en ben jij het evenwicht
van licht en donker

Dan heeft de nacht weer een verhaal verteld
over de liefde van weleer
en jouw ongerepte natuur

En uitgesponnen in het feestgedruis
besluit het verhaal
dat de liefde nog niet over is
en dat natuur geplukt moet worden

HET STERRENMEISJE EN DE ZEE

Woordenaar betoverende dagen, bodemloze nachten, liefde, seizoenen 0 Comments

De engelenzee heeft zand in haar mond
en op het strand drogen parels in de zon

’s Nachts als het water slaapt
krioelt het hemelpallet van diamantenpracht
en fonkelt het sterrenmeisje mee

Zij was ooit een parel in het zand
tot ze bij de bodem de biezen nam
en door het engelengezang
naar het water werd gelokt
waar haar verleden het tot later bracht

Daar kwam ik haar tegen
tussen de scheiding van zee en strand

waar gisteren slechts een droombeeld is
en ik de weg betreed naar het nieuwe land

waar dat meisje slechts een parel is
en de zon laat verdwijnen

waar het ogenblik goud verbloemt
en tijd niet gelezen wordt

Daar staar ik naar de horizon
naar de zon die het water raakt
en lonkt naar morgen

Weldra keer ik huiswaarts
en droom ik al van de volgende ontmoeting
met het sterrenmeisje en de zee

VERZAMEL DE VERBEELDING

Woordenaar creatie, de kunsten, liefde, o dierbare poëzie, varia 0 Comments

Een dichter zei me eens
dichtbij te dichten

Een denker bedacht me daar
zijn nieuwe dag

Een drager droeg me eens
zijn dagen lichter

Een deler beleefde ik
met gedeeld ontzag

Een doener deelde mij
zijn dolle daden

Een dwarsligger gaf me
een nieuw gezicht

Een blinde deed voor mij
de horizon praten

Een dove toonde mij
een nieuw gedicht

Ikzelf ben een dromer
en verzamel de verbeelding

Ik kijk in vergezichten
en pluk de verzen van je lach

ENGELENGEZANGEN

Woordenaar liefde 0 Comments

Contouren van lippen vormen in
zachte huidplooien bolle wangen
in klei ligt ons verlangen

als ik je kus denk ik
engelengezangen

In rechte lijnen liefde trekt
onze tekening boekdelen met
handen die elkaar behangen

jou strelend denk ik
engelengezangen

zoals zij van zijde uit natuur ontgonnen,
aan de draad tot wol ontsponnen,
zo zullen wij de woorden omhangen

als ik jou spreek denk ik
engelengezangen

tot onze liefde wollig waarheid wordt,
wij sprekend op elkaar wolken vangen,
dansend tot de ochtend zal aanvangen

onze liefde denkt er
engelengezangen

zoals de heuvelrug ons het landschap biedt,
jij voor mij bloesem schiet, de zon in dagen giet
en met sterren de dag in nacht verliet

zo schrijf ik jou en pluk de sterren van je lijf,
spin de draad, eet landschap van je ziel,
teken er onze bloesem in ’t verschiet

en engelengezangen
ons nieuwe levenslied

STORM (VOOR CLARA)

Woordenaar liefde, seizoenen 0 Comments

Clara

Mooiste rots op mijn klippen
in golfslag is het leven rood
daar leven wij in aangewakkerd verlangen
daar leg jij mijn landziel bloot

Clara

Zoetste smaak in mijn zilte water
in de branding die ons het leven bood
daar zwemmen wij en snakken naar meer adem
daar stralen wij in ’t avondrood

Tussen golf en land leeft de twijfel
zoet en zilt vermengd
maar de horizon kleurt steeds oneindig
met onze liefde erin gedrenkt

Mijn klippen herbergen vele rotsen
beneden de lokroep van de oceaan
stille waters hebben diepe gronden
maar slechts jouw woelig water
schenkt mij m’n bestaan

Clara

De golven kletteren de klippen kaal
in jouw stroming is het verlangen groot
daar waar de storm het sterkst opsteekt
daar is onze liefde het grootst

WACHTEN

Woordenaar liefde 0 Comments

Ik
kriebelend en wiebelend
krijtlijnen uitstippelend

kabbelend en babbelend
in vlinderslag fladderend

klots, kletter, klink
ik hef het glas op jou en drink

Ik
holder de bolder
storm op zolder

honkend en lonkend
het hart bonkend

zwevend, vererend
een zee voor jouw leven

Ik
zacht en zoet
zomersproet en
horen zoals het moet

of zwoel en koel en
doen wat jij bedoelt

Ik
vlinderslag, radslag
edelmoed, gewetensgoed
voor deze jonkvrouw een veldslag

Jij
wachten, wachten,
spelen en wachten

afwachten, testen
spelen en wachten

Ik
wacht al mijn
hele leven op jou

waarom dan nog wachten
als ik hier en nu
van je houd


(ode aan de onbereikbare liefde)