ALLITERATIES ADEMEN ALLES!

Woordenaar alliteratie, creatie, o dierbare poëzie 0 Comments

broze blikken blijken bronstige begeerte
(cfr. contouren, confessie, chromatische canon)

dilemma: droge dagen, dondernacht
eerst emotie eten, en een ets

fatamorgana: fantastisch fenomeen
geest gestalte geven
hoofd heel houden
ingenieus intelligent
jawel

klopt,
laatst laafde liefde leegte

moeder: “maar meneer”
nicht: “nee, nooit nadenken”
opa, ooit oorlog opgezocht
papa, peinzend paraat

quiz:

Rare roes?
Straf spul!

Trage tijd?
Uren uiten!

Vraag?
Want woord!

X
=
Y

Zinnen, zinderend zinnespelen