ALLITERATIES ADEMEN ALLES!

Woordenaar alliteratie, creatie, o dierbare poëzie 0 Comments

broze blikken blijken bronstige begeerte
(cfr. contouren, confessie, chromatische canon)

dilemma: droge dagen, dondernacht
eerst emotie eten, en een ets

fatamorgana: fantastisch fenomeen
geest gestalte geven
hoofd heel houden
ingenieus intelligent
jawel

klopt,
laatst laafde liefde leegte

moeder: “maar meneer”
nicht: “nee, nooit nadenken”
opa, ooit oorlog opgezocht
papa, peinzend paraat

quiz:

Rare roes?
Straf spul!

Trage tijd?
Uren uiten!

Vraag?
Want woord!

X
=
Y

Zinnen, zinderend zinnespelen

VERZAMEL DE VERBEELDING

Woordenaar creatie, de kunsten, liefde, o dierbare poëzie, varia 0 Comments

Een dichter zei me eens
dichtbij te dichten

Een denker bedacht me daar
zijn nieuwe dag

Een drager droeg me eens
zijn dagen lichter

Een deler beleefde ik
met gedeeld ontzag

Een doener deelde mij
zijn dolle daden

Een dwarsligger gaf me
een nieuw gezicht

Een blinde deed voor mij
de horizon praten

Een dove toonde mij
een nieuw gedicht

Ikzelf ben een dromer
en verzamel de verbeelding

Ik kijk in vergezichten
en pluk de verzen van je lach

IDEALEN VERHALEN

Woordenaar creatie, liefde 0 Comments

Ooit dacht ik mijn idealen te verhalen
in bundels van pracht en extase

Ooit dacht ik mijn idealen te verhalen
woorden bedacht om de zin te verbazen

Ooit dacht ik mijn idealen te verhalen
aan liefde versmacht vol overgave
de overdracht als allesomvattende gave

In bundels van pracht en extase
woorden die blijven verbazen

Maar dit razen remt
tot die dagen van idealen
verdwalen in banale verhalen

Ooit dacht ik mijn idealen te verhalen

Steeds spreek ik hier
mijn goud verbloemende taal