OVERPEINZING VAN EEN LENTENACHT

Woordenaar betoverende dagen, bodemloze nachten, liefde, seizoenen 0 Comments

Wanneer de zon weer weet wat warmte is
en haar tranen de wereld koelen

Wanneer de dauw het gras doet stralen
en de mist het land bevolkt

Wanneer het pad me leidt naar dageraad
en de eerste vogels fluiten

Dan heeft de nacht weer pracht bewezen
en ben jij het evenwicht
van licht en donker

Dan heeft de nacht weer een verhaal verteld
over de liefde van weleer
en jouw ongerepte natuur

En uitgesponnen in het feestgedruis
besluit het verhaal
dat de liefde nog niet over is
en dat natuur geplukt moet worden

HET STERRENMEISJE EN DE ZEE

Woordenaar betoverende dagen, bodemloze nachten, liefde, seizoenen 0 Comments

De engelenzee heeft zand in haar mond
en op het strand drogen parels in de zon

’s Nachts als het water slaapt
krioelt het hemelpallet van diamantenpracht
en fonkelt het sterrenmeisje mee

Zij was ooit een parel in het zand
tot ze bij de bodem de biezen nam
en door het engelengezang
naar het water werd gelokt
waar haar verleden het tot later bracht

Daar kwam ik haar tegen
tussen de scheiding van zee en strand

waar gisteren slechts een droombeeld is
en ik de weg betreed naar het nieuwe land

waar dat meisje slechts een parel is
en de zon laat verdwijnen

waar het ogenblik goud verbloemt
en tijd niet gelezen wordt

Daar staar ik naar de horizon
naar de zon die het water raakt
en lonkt naar morgen

Weldra keer ik huiswaarts
en droom ik al van de volgende ontmoeting
met het sterrenmeisje en de zee

LENTE’S LAND

Woordenaar betoverende dagen, bodemloze nachten, seizoenen 0 Comments

Lente’s land is er één
waar bloesem welig tiert
en de liefde binnenvloeit
als limonade in de zon

Lente’s land is er één
waar wind de bomen koelt
en het knoppen begon

Lente’s land is er één
waar de zon prisma’s schijnt
op gelukkige regenbogen

Lente’s land is er één
waar jij de bloei van mijn leven bent
en waar wij wonen
in kriebelende dagen

DE OVERGANG

Woordenaar betoverende dagen, bodemloze nachten 0 Comments

Het bekende is niet meer
en de draad die eens
mijn geleide was
wordt warriger

Als een kind ben ik
bang voor het donker
en als een zondaar
laf gemaakt door tijd

Afgevlakt ga ik de leegte in
en op zachte tred leef ik
door de passie heen

Ik wil meer draad
en licht in het donker

Ik wil weer een held zijn
en vol van vuur

Ik wil de volgende stap
want de overgang doet me zeer

GENT MIJN VROUW

Woordenaar betoverende dagen, bodemloze nachten 0 Comments

De nacht liet de stad zien
en langs kasseien volgde ik
de leidraad van liefde
als een onbezonnen kind

Samen verdwaalden we in zoete dromen
zoals enkel ons lijf dit schrijven kon

Vele woorden beschreven hier je aanzicht
de minnenzang troostte je gemoed
en die zoete dromen ontblootten onze ziel

Wat denk ik graag terug
aan die momenten aan de Leie
wanneer de Graslei slapen moest

Of aan de doolhof van onze gedachten
die Patershol niet wist te bedwingen
ook al was de Likeur d’Amour nog zo zoet
wanneer Betty ons in vervoering bracht

Wat mis ik Gent en de gedane liefde
wat mis ik die zielenrust bij jou

Wat mis ik die nachten
want het was goed
bij Gent

mijn vrouw

LAATST ZAG IK JE ONDERGAAN

Woordenaar afscheid, betoverende dagen, bodemloze nachten 1 Comment

Laatst zag ik je ondergaan
Je sloot de boeken
voor vandaag

Laatst zag ik je ondergaan
je sloot je ogen
onbewaakt

Wat een pracht
die jou bedacht

Wat een pracht
waarnaar ik smacht

Je kwam nog voorbij in een droom
en ik verwarmde me aan je gedachten

je gloed overdacht
de nacht vannacht

de maan weerspiegeld
in je zinnen

Ik wil je ondergaan

halfzacht
beminnen