OVERPEINZING VAN EEN LENTENACHT

Woordenaar betoverende dagen, bodemloze nachten, liefde, seizoenen 0 Comments

Wanneer de zon weer weet wat warmte is
en haar tranen de wereld koelen

Wanneer de dauw het gras doet stralen
en de mist het land bevolkt

Wanneer het pad me leidt naar dageraad
en de eerste vogels fluiten

Dan heeft de nacht weer pracht bewezen
en ben jij het evenwicht
van licht en donker

Dan heeft de nacht weer een verhaal verteld
over de liefde van weleer
en jouw ongerepte natuur

En uitgesponnen in het feestgedruis
besluit het verhaal
dat de liefde nog niet over is
en dat natuur geplukt moet worden

HET STERRENMEISJE EN DE ZEE

Woordenaar betoverende dagen, bodemloze nachten, liefde, seizoenen 0 Comments

De engelenzee heeft zand in haar mond
en op het strand drogen parels in de zon

’s Nachts als het water slaapt
krioelt het hemelpallet van diamantenpracht
en fonkelt het sterrenmeisje mee

Zij was ooit een parel in het zand
tot ze bij de bodem de biezen nam
en door het engelengezang
naar het water werd gelokt
waar haar verleden het tot later bracht

Daar kwam ik haar tegen
tussen de scheiding van zee en strand

waar gisteren slechts een droombeeld is
en ik de weg betreed naar het nieuwe land

waar dat meisje slechts een parel is
en de zon laat verdwijnen

waar het ogenblik goud verbloemt
en tijd niet gelezen wordt

Daar staar ik naar de horizon
naar de zon die het water raakt
en lonkt naar morgen

Weldra keer ik huiswaarts
en droom ik al van de volgende ontmoeting
met het sterrenmeisje en de zee

ALLITERATIES ADEMEN ALLES!

Woordenaar alliteratie, creatie, o dierbare poëzie 0 Comments

broze blikken blijken bronstige begeerte
(cfr. contouren, confessie, chromatische canon)

dilemma: droge dagen, dondernacht
eerst emotie eten, en een ets

fatamorgana: fantastisch fenomeen
geest gestalte geven
hoofd heel houden
ingenieus intelligent
jawel

klopt,
laatst laafde liefde leegte

moeder: “maar meneer”
nicht: “nee, nooit nadenken”
opa, ooit oorlog opgezocht
papa, peinzend paraat

quiz:

Rare roes?
Straf spul!

Trage tijd?
Uren uiten!

Vraag?
Want woord!

X
=
Y

Zinnen, zinderend zinnespelen