BEWAAKT DE BOMEN…

Woordenaar ecologie, vrijheid 0 Comments

hier bewaakt het bos de bomen
waait de wind de blad’ren nabij

hier wordt de aarde in dromen geboren
verbeeldt de wond’ren van het kind in mij

hier heerst vrede over de velden
schenkt de horizon mij het zicht

hier leest het boek wat jij me vertelde
baar ik voor jou dit gedicht

hier is me het leven lief
is het gras nog groen

hier zijn de dagen ontelbaar
is tijd niet van doen

hier schijnt de lentezon op dolle dagen
waakt de maan bij nacht

hier woont mijn ziel, in lichtheid gedragen
schijn ik, in al m’n pracht

maar zoals een vessel de gedachte ontgroeit,
een vrucht zonder zaad in lente niet bloeit

zo is mijn lichaam slechts drager
van dit lichaam wordt te veel verwacht

de dolle dagen, de mens als uniform dier
ze wanen zich de wereld, maar leven niet hier

daarom zal de gekheid zegevieren
is de aarde in verval

daarom verjagen wij dieren
raast de mens zich in z’n eigen val

daarom leven wij in wanen
worden wij geleefd

daarom zijn idealen tanend
waar macht regeert

want al schijnt de lentezon op dolle dagen
waakt de maan bij nacht

toch werd het bos
in slaap,  in wanen
in alle pracht

door ons stilzwijgend
omgebracht

 

VERZAMEL DE VERBEELDING

Woordenaar creatie, de kunsten, liefde, o dierbare poëzie, varia 0 Comments

Een dichter zei me eens
dichtbij te dichten

Een denker bedacht me daar
zijn nieuwe dag

Een drager droeg me eens
zijn dagen lichter

Een deler beleefde ik
met gedeeld ontzag

Een doener deelde mij
zijn dolle daden

Een dwarsligger gaf me
een nieuw gezicht

Een blinde deed voor mij
de horizon praten

Een dove toonde mij
een nieuw gedicht

Ikzelf ben een dromer
en verzamel de verbeelding

Ik kijk in vergezichten
en pluk de verzen van je lach

ENGELENGEZANGEN

Woordenaar liefde 0 Comments

Contouren van lippen vormen in
zachte huidplooien bolle wangen
in klei ligt ons verlangen

als ik je kus denk ik
engelengezangen

In rechte lijnen liefde trekt
onze tekening boekdelen met
handen die elkaar behangen

jou strelend denk ik
engelengezangen

zoals zij van zijde uit natuur ontgonnen,
aan de draad tot wol ontsponnen,
zo zullen wij de woorden omhangen

als ik jou spreek denk ik
engelengezangen

tot onze liefde wollig waarheid wordt,
wij sprekend op elkaar wolken vangen,
dansend tot de ochtend zal aanvangen

onze liefde denkt er
engelengezangen

zoals de heuvelrug ons het landschap biedt,
jij voor mij bloesem schiet, de zon in dagen giet
en met sterren de dag in nacht verliet

zo schrijf ik jou en pluk de sterren van je lijf,
spin de draad, eet landschap van je ziel,
teken er onze bloesem in ’t verschiet

en engelengezangen
ons nieuwe levenslied

STORM (VOOR CLARA)

Woordenaar liefde, seizoenen 0 Comments

Clara

Mooiste rots op mijn klippen
in golfslag is het leven rood
daar leven wij in aangewakkerd verlangen
daar leg jij mijn landziel bloot

Clara

Zoetste smaak in mijn zilte water
in de branding die ons het leven bood
daar zwemmen wij en snakken naar meer adem
daar stralen wij in ’t avondrood

Tussen golf en land leeft de twijfel
zoet en zilt vermengd
maar de horizon kleurt steeds oneindig
met onze liefde erin gedrenkt

Mijn klippen herbergen vele rotsen
beneden de lokroep van de oceaan
stille waters hebben diepe gronden
maar slechts jouw woelig water
schenkt mij m’n bestaan

Clara

De golven kletteren de klippen kaal
in jouw stroming is het verlangen groot
daar waar de storm het sterkst opsteekt
daar is onze liefde het grootst

WOORDENAAR ZOEKT LETTERS!!

Woordenaar de kunsten, in beeld, varia 0 Comments

image

Woordenaar zoekt i.f.v. enkele artistieke ideeën LETTERS en aanverwanten. Bijvoorbeeld: oude typemachines, letterbordjes van scrabble, metalen of houten letters van oude brievenbussen of voorgevels, letters van reclamepanelen,…

Indien u één (of meerdere) van zulke spullen heeft en deze niet meer gebruikt, aarzel dan niet en neem contact op met Woordenaar. Uw gulle gift wordt ten zeerste geapprecieerd!